Bedreigen

Je kunt met woorden bedreigd worden, maar ook met lichamelijk geweld. Je voelt je hierdoor niet meer veilig. Je kunt al om de kleinste redenen worden bedreigd, bijvoorbeeld als je per ongeluk tegen iemand aanstoot. Je kunt met geweld bedreigd worden of met de dood. Jouw familie kan worden bedreigd. Of dat jij jouw spullen moet afgeven zoals je telefoon, mp3-speler, i-pod etc. Een bedreiging kan van een persoon komen, maar ook van een groep.
Wizper: zit je ergens mee? effe wizperen