Dader

Een dader is iemand die zich schuldig maakt of heeft gemaakt aan bijvoorbeeld huiselijk geweld, aanranding of verkrachting, Een dader doet iets tegen de wil van een ander. Dit kan dus ook stelen zijn of iemand uitschelden. De dader doet iemand meestal bewust kwaad, pijn of verdriet. Sommige daders hebben het helemaal niet door dat zij iemand zoveel pijn doen. Ze weten niet dat hun slachtoffers er een heel nare ervaring aan over houdt die ze niet makkelijk vergeten. Pesten, huiselijk geweld, aanranding, verkrachting... vaak komen slachtoffers er niet of moeilijk bovenop. Ze hebben geen zelfvertrouwen meer, durven niet meer naar buiten, en in sommige gevallen denken zij er zelfs over na om zelfmoord te plegen.
Wizper: zit je ergens mee? effe wizperen