Pleeggezin

Soms zijn er zoveel problemen in een gezin dat het beter is als de kinderen ergens anders gaan wonen. Voor korte of lange tijd. Voor een paar dagen per week of de hele week. In Nederland zijn er duizenden jongeren die bij iemand anders wonen dan hun vader of moeder. Dat gezin heet dan een pleeggezin. Wie niet bij zijn vader of moeder, maar bij iemand anders woont, heet een pleegkind. Pleegouders zijn ouders die voor het kind van een ander zorgen. Soms is dat voor korte tijd, soms tot ze 18 zijn.

 
Wizper: zit je ergens mee? effe wizperen