Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is elke vorm van geweld in een thuissituatie. Het gaat om geestelijke mishandeling, lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik, en eerwraak. De betrokkenen kunnen ouders, kind(eren) of  familieleden zijn. Huiselijk geweld is niet normaal en het is altijd strafbaar.
Wizper: zit je ergens mee? effe wizperen