Leven met een handicap

Gelukkig kun je tegenwoordig best leven met een handicap. Meestal krijg je veel steun en hulp van je ouders als je verstandelijk of lichamelijk gehandicapt bent. Ook kun je als je gehandicapt bent ook gewoon naar school gaan. Er wordt gekeken wat je allemaal kunt, zodat je zo ‘normaal’ mogelijk lessen kunt volgen.

 

Terug naar handicap
Wizper: zit je ergens mee? effe wizperen