Autisme

Als je autistisch bent werken je hersenen niet zoals het hoort. Informatie die via de zintuigen binnenkomt (zien, ruiken, voelen, horen, proeven), wordt dan anders verwerkt. Mensen met autisme hebben moeite om de dingen die zie zien, voelen of horen te verwerken tot een geheel. Hierdoor hebben ze problemen om met anderen om te gaan en zich dingen voor te stellen. Autisme is een verzamelnaam voor verschillende stoornissen, zoals het syndroom van Asperger en PDD-NOS. Ruim één procent van de Nederlanders heeft een vorm van autisme. De kans is dus groot dat iemand in jouw omgeving autisme heeft. Autisme komt voor bij mensen van alle leeftijden en intelligentie. Twee mensen met autisme kunnen een totaal ander beeld laten zien en dus andere kenmerken hebben. Iedere persoon met autisme heeft zijn eigen ‘gebruikershandleiding’.
Wizper: zit je ergens mee? effe wizperen