Zelfmoord

Veel mensen denken wel eens aan zelfmoord (ook wel suïcide of zelfdoding). Bij bijna iedereen gaat deze gedachte weg. Wie zelfmoord wil plegen, wil niet altijd dood, maar wil bijvoorbeeld dat er een eind komt aan een ellendige situatie. Soms hebben mensen het idee dat niemand ze begrijpt of kan helpen. Ook het verlies van iemand van wie je houdt kan zelfmoordgevoelens oproepen. Je voelt je al een heel lange tijd eenzaam. Of je leidt aan een erge depressie en je hebt het gevoel dat je daar nooit uit gaat komen. Zelfmoord lijkt dan de enige manier om de pijn te stoppen.
Wizper: zit je ergens mee? effe wizperen