Geestelijke mishandeling

Word jij opzettelijk gekwetst? Mag jij geen eigen mening hebben? Schelden ze je
vaak uit? Dan word jij geestelijk mishandeld. Geestelijke mishandeling is als er geen rekening met je wordt gehouden. Anderen bepalen hoe jij je moet gedragen, welke kleden je mag dragen, waar je wel en niet naartoe mag gaan, met wie je om mag gaan en met wie beslist niet. Anderen besluiten of je wel mag werken of niet. Als het thuis plaatsvindt is dit een vorm van huiselijk geweld.

 

Terug naar huiselijk geweld
Wizper: zit je ergens mee? effe wizperen